Общи условия

Тези Общи условия за ползване, както и правилата и политиките, които са включени тук чрез препратка са “Споразумение“.

Това споразумение представлява правен договор между Вас ( “вие” или “Потребител”) и Генов Сейлс Груп 1 ЕООД с ЕИК 204785251 и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. Плиска 9а ( “Активен и здрав”, “ние”, “нас”, “доставчик” или “сайтът”), собственик на fitnesudoma.aktivenizdrav.com. Настоящото споразумение регламентира използването на нашите услуги, нашето съдържание, нашите публикации, намиращи се във fitnesudoma.aktivenizdrav.com. Нашите услуги, съдържание, сайт и публикуване се наричат “платформа на Активен и здрав”.

Чрез използването на “Активен и здрав”, Вие се съгласявате да се обвържете с условията на настоящото споразумение.

Моля, прочетете внимателно настоящото споразумение. Ако не сте съгласни да бъдeте обвързани с него, няма да имате никакво право да използва платформата на “Активен и здрав”.

Защита на личните данни

“Генов Сейлс Груп 1” ЕООД като собственик на сайта www.aktivenizdrav.com е администратор на лични данни и има право да събира и обработва личните данни на потребителите на сайта. Потребителят доброволно оставя личните си данни. Генов Сейлс Груп 1 ЕООД уважава неприкосновеността на тези данни. В сайта не се събира лична информация без съгласието на собственика й. Тази информация се използва единствено, за да предоставим предлаганите в сайта услуги. Дружеството полага всички разумни усилия за опазване неприкосновеността на личните данни, но потребителите следва да знаят, че предаването на информация по интернет може да бъде обект на намеса или проверка от трети лица.

Ние НЕ събираме информация от деца под 14 години. Ако такава информация е получена, тя ще бъде изтрита от нашата система. Стоим твърдо зад сигурното “сърфиране” на малолетни в интернет пространството. Препоръчваме всеки родите/настойник да има достъп до интернет локациите, които посещава неговото дете, както и да уведоми и предупреди детето си за рисковете, които може да крие.

Разкриване на лични данни е възможно, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни, както и в други случаи при спазване на нормативно установения ред, за което потребителите дават своето предварително съгласие.

Бисквитки (cookies).
Cookies са данни, които нашият уебсайт изпраща на Вашия браузър, който след това съхранява тази информация във Вашата система. Cookies позволяват на нашия уебсайт да „запомни” информацията за Вашите предпочитания или до излизането Ви от прозореца на браузера, който ползвате в момента (при временни cookies), или до момента, в който Вие деактивирате или изтриете тези cookies. Много потребители предпочитат да използват cookies, за да им помогнат да навигират в уебсайта, колкото е възможно по-равномерно и без прекъсване.

Трябва да знаете, че cookies не съдържат повече информация, отколкото Вие предложите, и те не могат да „нахлуят” във Вашия твърд диск и да върнат на изпращача вашите лични данни или друга информация от компютъра Ви.

Сайтът използва бисквитките по отговорен начин,за да помага на нашите посетители, а не да ги шпионира.

1. Съдържание в сайта.

а. Отказ от отговорност. Цялата информация в този сайт се подбира с голямо внимание, но въпреки това НЕ СЕ ДОВЕРЯВАЙТЕ НАПЪЛНО, тя НЕ е изготвена от лекари! Електронните публикации, услугите под формата на pdf файлове и видео-файлове (вж. по-долу) са предназначени само за информиране, за тези, които търсят съвети, а не помощ. Винаги се консултирайте с лекар преди да предприемете каквито и да са действия на самолечение, започване на тренировъчна програма, хранителен режим и прочие, свързана с предлаганото от “Активен и здрав” съдържание. Ние не носим отговорност за последствия от действия или бездействия подтикнати от публикуваните в сайта статии, съвети, коментари, услуги, платено съдържание и всяка друга информация, която може да откриете в този сайт.

б. Авторство. Активен и здрав създава публикации и друго съдържание, свързано с здравословен начин на живот, правилно хранене, упражнения, ръководства, рецепти, както и фитнес съвети, в електронен формат. Електронният формат включва публикации с определени интернет адреси, снимки, картинки, помощни таблици, Portable Document Format ( “PDF”) файлове, електронни книги и всички други електронни формати, известни в онлайн пространството. Съдържанието в изброените материали е защитена от авторското право и всяко плагиатстване е престъпление по Наказателния кодекс на Р. България. Никой няма право да публикува и/или използва съдържание от платформата на Активен и здрав без изричното писмено съгласие от представител на дружеството, собственик на сайта.

2. Платени услуги.

а. Плащане. Ако използвате платформата на доставчика “Активен и здрав”, за да закупите платен материал, продукт или услуга за Вас или за подарък, дължите пълното изплащане на цената, необходима за закупуване на продукта или услугата, което трябва да бъде получено от “Активен и здрав” авансово, освен ако не е договорено друго. Може да се наложи доставчикът да провери информацията, която предоставяте и може да отмени или да ограничи по всяко време своето задължение, ако Вие не сте изпълнели своето. Ако вече е било направено плащането и поръчката е отменена или ограничена, доставчикът ще възстанови всяко плащане, което е направено за “Активен и здрав” на продукти или услуги, които няма да бъдат изпратени поради отказ или ограничаване.

б. Получаване на услуга или продукт. За да получите продукт или услуга от доставчика, трябва да въведете имейл адрес и всяка друга информация, изискваща се по време на процеса на поръчка. При приемане. Ако не получите продукта или услугата, изпратено по електронна поща или други електронни средства, първо проверете спам филтър към електронната пощенска кутия. Ако все още не намирате продукта или услугата, незабавно се свържете с доставчика на имейл aktiven@aktivenizdrav.com. “Активен и здрав” ще се опита да изпрати отново или да възстанови плащането.